Lights

Els Daus

{{ daus.nom }}
{{ daus.nom }}

{{cares.nom}}

[Descripció] [Aparicions] [Il·lustracions]

Descripció

{{ descripcio }}
.

Apareix a les Rondalles

{{ aparicions }}

Il·lustracions

{{imatges.imatge}}-{{imatges.descripcio}}